Tín dụng nội bộ

Căn cứ pháp lý

 • Luật số 23/2012/QH1 ngày 20/11/2012 Luật hợp tác xã, tại điều 44 “ưu tiên huy động vốn từ các thành viên để đầu tư mở rộng xuất kinh doanh trên cơ sở thỏa thuận với thành viên” 
 • Thông tư 83/2015/TT-BTCH ngày 28/05/2015 tại điều 5 quy định về hoạt động tín dụng nội bộ của HTX

Hoạt động tín dụng nội bộ là hoạt động có ý nghĩa lớn về mặt kinh tế và xã hội, thể hiện vai trò của HTX đối với thành viên về vốn vay. Nên hội đồng thành viên HTX Mekong thống nhất triển khai hoạt động dịch vụ tín dụng nội bộ cho các thành viên


CHO VAY THÀNH VIÊN
 • Đối tượng vay: Thành viên HTX Mekong sản xuất kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, tiểu thương buôn bán nhỏ, các thành viên chăn nuôi
 • Mục đích vay:
  • Bổ sung vốn sản xuất kinh doanh, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, xây dựng chuồng trại, mua máy móc thiết bị sản xuất.
  • Các nhu cầu khác phù hợp với phương thức vay
 • Điều kiện vay vốn:
  • Có giấy CMND, HKTT hoặc tạm trú dài hạn (còn hiệu lực) 
  • Có mục đích sử dụng vốn phù hợp với phương thức vay.
  • Có nguồn thu nhập ổn định, đủ khả năng trả lãi và vốn góp cho HTX.
  • Có Giấy CN QSD (sổ đỏ) hoặc các tài sản thế chấp, bảo lãnh khác. 
 • Hạn mức cho vay:  Mức cho vay căn cứ vào nhu cầu vay vốn, khả năng trả nợ, giá trị tài sản thế chấp.
 • Đặc tính sản phẩm:
  • Loại tiền vay: VND.
  • Thời gian cho vay: Theo khả năng trả nợ của khách hàng.tối đa 36 tháng
  • Mức cho vay: Căn cứ nhu cầu vay vốn và khả năng trả nợ của thành viên
  • Phương thức cho vay: giải ngân từng lần
  • Phương thức trả nợ : lãi hàng tháng, gốc theo từng kỳ hoặc cuối kỳ
 • Hồ sơ vay vốn:
  • Giấy đề nghị vay tiền
  • Giấy CMND, hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn (bản sao)
  • Giấy CN QSD sạp hoặc hồ sơ tài sản thế chấp khác (bản chính)
  • Các giấy tờ khác (nếu có).
Hằng : 0982.565.118 Vũ : 0902.448.333

THÀNH VIÊN GÓP VỐN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NỘI BỘ
Đối tượng  Lãi suất tối đa %/năm
12T 24T 36T 60T
 – Thành viên sáng lập 8,20% 8,40% 8,60% 9,00%
 – Nhân viên và người thân 8,00% 8,20% 8,40% 9,00%
 – Thành viên khác 7,60% 7,80% 8,20% 9,00%
 • Thành viên muốn hợp tác góp vốn tham gia hoạt động tín dụng nội bộ chia lợi nhuận cuối năm liên hệ : 0918.834.773 Mr Lưu 
VPĐD:  18 Nguyễn Tri Phương, P.Long Thạnh, TX Tân Châu, An Giang