Quy định mới về giá đất

Quy định mới về giá đất

Nghị định số 49/2022/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, quy định những trường hợp giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng. Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số...
read more
UBND cấp xã sẽ dừng chứng thực hợp đồng, giao dịch

UBND cấp xã sẽ dừng chứng thực hợp đồng, giao dịch

Quá trình xây dựng Luật Công chứng (sửa đổi), Bộ Tư pháp đề nghị sửa đổi theo hướng phòng tư pháp huyện, UBND cấp xã không chứng thực hợp đồng, giao dịch nữa mà chuyển giao về cho tổ chức...
read more