Hướng dẫn làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp online năm 2022

Mới đây, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 1399/LĐTBXH-VL ngày 4/5/2022 về việc tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Theo đó, người lao động có thể làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp online một cách dễ dàng.

Thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp online năm 2022

Hiện nay với Cổng dịch vụ công quốc gia đã mang lại rất nhiều thuận tiện cho người dân trong việc hỗ trợ thực hiện kê khai, nộp hồ sơ, làm giấy tờ đăng ký, thủ tục hành chính trực tuyến trên không gian mạng. Bên cạnh đó, người lao động thất nghiệp cũng có thể thực hiện làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp online qua website cổng dịch vụ công.

Chú ý, để có thể thực hiện nghiệp vụ nộp hồ sơ và làm thủ tục BHTN trực tuyến người lao động cần có tài khoản đăng nhập cá nhân trước đó, trong trường hợp chưa có tài khoản người dùng có thể đăng ký mới trên trang chủ của cổng DVC.

Đối với người lao động đã có tài khoản các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Người hưởng trợ cấp thất nghiệp đăng nhập tài khoản cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia bằng cách nhấn vào ô “Đăng nhập” và bấm chọn vào mục”tài khoản cấp bởi cổng dịch vụ công quốc gia”.

Người dùng đăng nhập tài khoản dịch vụ công bằng tài khoản cá nhân.

Người dùng đăng nhập tài khoản dịch vụ công bằng tài khoản cá nhân.

Tại mục CMT/CCCD,  người lao động điền thông tin tài khoản đăng nhập, nhập đúng mã xác thực và nhấn chọn “đăng nhập”. Để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân và xác thực người dùng, sau khi “đăng nhập” và 1 mã OTP sẽ được gửi về số điện thoại dùng để đăng ký tài khoản đăng nhập cụ công. Người dùng điền dãy số vào ô tương ứng và nhấn “xác nhận” để hoàn tất việc đăng nhập

Người lao động điền thông tin tài khoản và nhập mã OTP để đăng nhập Cổng DVC.

Người lao động điền thông tin tài khoản và nhập mã OTP để đăng nhập Cổng DVC.

Bước 2: Chọn mục giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

Tại mục “Tìm kiếm nâng cao” bạn điền “Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp”, và nhấn vào biểu tượng tìm kiếm bên cạnh.

Tìm kiếm nghiệp vụ cần giải quyết trên cổng DVC

Tìm kiếm nghiệp vụ cần giải quyết trên cổng DVC

Kết quả gợi ý các mục có liên quan đến nội dung bạn tìm kiếm, bạn chọn trong danh sách gợi ý mục “Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp” sau đó nhấn chọn vào ô “Nộp trực tuyến”.

Lựa chọn thủ tục hành chính giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

Lựa chọn thủ tục hành chính giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Người xin hưởng trợ cấp lựa chọn mục phù hợp theo đối tượng.

Người xin hưởng trợ cấp lựa chọn mục phù hợp theo đối tượng.

Bước 3: Nhập thông tin hệ thống yêu cầu.

Khi giao diện mới mở ra, NLĐ nhập thông tin theo yêu cầu gồm mẫu đơn đề nghị trợ cấp thất nghiệp theo Mẫu số 01.

Người lao động điền đầy đủ thông tin cá nhân theo đơn đề nghị hưởng TCTN - 1

Người lao động điền đầy đủ thông tin cá nhân theo đơn đề nghị hưởng TCTN - 2

Người lao động điền đầy đủ thông tin cá nhân theo đơn đề nghị hưởng TCTN 

Lưu ý mục có dấu (*) là mục thông tin bắt buộc phải nhập. Chọn gửi Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở LĐTBXH để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ.

Bước 4: Chọn nơi đề nghị nhận trợ cấp thất nghiệp

Sau khi điền hết các thông tin NLĐ chọn nơi đề nghị nhận trợ cấp thất nghiệp. Ở bước này NLĐ có thể chọn nhận qua tài khoản ngân hàng hoặc nhận tại cơ quan BHXH quận/huyện nơi cư trú.

Mục lựa chọn phương thức nhận tiền hưởng trợ cấp

Mục lựa chọn phương thức nhận tiền hưởng trợ cấp

Bước 5: Tải file đính kèm

Người lao động tải file đính kèm là bản chụp/scan một trong các giấy tờ chứng minh việc chấm dứt hợp đồng lao động/làm việc theo quy định.

Mục để NLĐ tải hình ảnh giấy tờ chứng minh tình trang thất nghiệp

Mục để NLĐ tải hình ảnh giấy tờ chứng minh tình trang thất nghiệp

Bước 6: Chọn cơ quan tiếp nhận và nộp hồ sơ

Sau khi tải file đính kèm, người lao động chọn cơ quan tiếp nhận bằng cách nhập tỉnh/thành phố và Trung tâm dịch vụ việc làm tương ứng tại tỉnh/thành phố nơi muốn nhận trợ cấp thất nghiệp. Sau đó nhấn chọn ô “Nộp hồ sơ” để hoàn tất.

Nơi người xin hưởng trợ cấp thất nghiệp muốn gửi hồ sơ đến.

Nơi người xin hưởng trợ cấp thất nghiệp muốn gửi hồ sơ đến.

Khi này hệ thống sẽ gửi thông báo nộp hồ sơ thành công để xác nhận việc hoàn tất.

3. Các trường hợp xảy ra sau khi hoàn thành thủ tục

Sau khi làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp online trên Cổng dịch vụ công quốc gia thì Cổng Dịch vụ công Quốc gia tự động chuyển thông tin người lao động qua hệ thống của cơ quan BHXH. Cơ quan BHXH kiểm tra, giải quyết thông tin người lao động và xảy ra 3 trường hợp như sau:

Trường hợp 01Thông tin số sổ BHXH và một trong hai thông tin họ tên hoặc số CMND/CCCD/hộ chiếu không đúng với dữ liệu của cơ quan BHXH.

=> Giải quyết: Cơ quan BHXH trả lại kết quả không hợp lệ về Cổng Dịch vụ công quốc gia để hiển thị thông báo ngay khi NLĐ gửi hồ sơ.

Trường hợp 02Thông tin số sổ BHXH và một trong hai thông tin họ tên hoặc số CMND/CCCD/hộ chiếu trùng với dữ liệu của cơ quan BHXH:

=> Giải quyết: Trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin chuyển đến, Cơ quan BHXH trả lại thông tin về quá trình đóng BHXH, BHTN của NLĐ, thực hiện ký số và chuyển lại cho Cổng Dịch vụ công quốc gia để chuyển hồ sơ trực tuyến đến trung tâm dịch vụ việc làm.

Trường hợp 03: Người lao động chưa được chốt sổ BHXH 

=> Giải quyết: Cơ quan BHXH gửi lại thông báo về việc chưa chốt sổ cho Cổng Dịch vụ công quốc gia để hiển thị thông báo ngay cho NLĐ khi gửi hồ sơ.

4. Thời gian giải quyết hồ sơ hưởng TCTN

Trong 16 ngày làm việc kể từ ngày nhận được dữ liệu tham gia BHTN của NLĐ do BHXH chuyển đến, cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm rà soát, gửi hồ sơ NLĐ đủ điều kiện hỗ trợ trình Sở LĐ-TB&XH theo đúng quy định. Nếu hồ sơ không đủ điều kiện, cán bộ gửi thông báo từ chối hồ sơ kèm theo văn bản nêu rõ lý do trên cổng Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Sở LĐTBXH phản hồi kết quả chi trả trợ cấp thất nghiệp trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Trung tâm Dịch vụ việc làm chuyển đến.

4.1. Chi trả trợ cấp thất nghiệp trong 2 ngày qua DVC trực tuyến

Mới đây, Tổng Giám Giám đốc BHXH Việt Nam đã chính thức ra Quyết định số 1433/QĐ-BHXH về việc ban hành dịch vụ công trực tuyến chi trả trợ cấp thất nghiệp áp dụng cho nhóm những người lao động thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm và đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận được hưởng trợ cấp.

Về trình tự thực hiện, sẽ bao gồm 2 bước cụ thể như sau:

Bước 1Quyết định hưởng TCTN  được Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội (bản giấy hoặc bản điện tử) chuyển cho cơ quan BHXH thông qua 01 trong 03 hình thức sau:

  1. Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa;

  2. Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích;

  3. Nộp qua Cổng dịch vụ công Quốc gia;

Bước 2Sau khi xét duyệt hồ sơ, phòng chế độ Bảo hiểm xã hội sẽ chuyển các Phòng/ Bộ phận nghiệp vụ liên quan để thực hiện:

  • Chi trả tiền trợ cấp thất nghiệp (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản căn cứ theo hình thức đăng ký trong quyết định hưởng trợ cấp)

  • Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người hưởng.

Trong vòng 2 ngày làm việc tính từ ngày cơ quan BHXH nhận được quyết định hưởng trợ cấp. Người lao động thất nghiệp sẽ được giải quyết hưởng chế độ theo quy định.

Như vậy, trong bài viết trên đây Bảo hiểm xã hội điện tử eBH đã chia sẻ hướng dẫn các bước làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp online qua Cổng thông tin dịch vụ công quốc gia. Với cách này người lao động thất nghiệp sẽ có thêm 1 cách để xin hưởng trợ cấp vừa nhanh vừa thuận tiện, phù hợp với người lao động ở xa các trung tâm giới thiệu việc làm.

Tuy nhiên, có một điều lưu ý là để dùng cách này người lao động cần phải có tài khoản đăng nhập Cổng DVC quốc gia do Cổng dịch vụ công quốc gia cấp cho cá nhân đăng ký.


ĐẠI LÝ BHXH – MEKONG TX TÂN CHÂU

18 Nguyễn Tri Phương, P.Long Thạnh, TX Tân Châu, An Giang – 0913.704999