Giới thiệu

HTX Dịch vụ nông nghiệp thủy sản Mekong thành lập năm 2017 theo mô hình hợp tác xã kiểu mới theo luật hợp tác xã năm 2012. Hợp tác xã Mekong được xác định là một thực thể kinh tế, có nghĩa vụ xã hội là tạo việc làm cho người lao động, luật pháp hỗ trợ kết hợp với tính linh hoạt để sắp xếp điều lệ. Đặc biệt, hợp tác xã phấn đấu đạt được lợi nhuận, coi như một phương tiện để bảo đảm sự liên tục và phát triển bền vững. Mô hình hợp tác xã Mekong được thành lập dựa trên sự mở rộng từ trang trại sản xuất giống cá chạch lấu ứng dụng công nghệ khoa học, trang trại nuôi cá thương phẩm sạch theo công nghệ sinh học, sử lý nước bằng phương pháp ứng dụng công nghệ oxy hòa tan kết hợp men vi sinh và xuất phát từ nhu cầu của các thành viên muốn HTX trở thành cánh tay nối dài của nông trại. Lợi ích kinh tế của thành viên là kết nối kinh doanh với hợp tác xã, không liên quan đến vốn cổ phần. Hợp tác xã tăng vốn chủ yếu thông qua tích lũy từ lợi nhuận chứ không phải từ vốn góp của thành viên. Khác với mô hình hoạt động HTX trước đây là HTX sở hữu chung phương tiện sản xuất cũng như sản phẩm, mô hình hợp tác xã Mekong thiết lập từng tổ hợp tác hoạt động riêng, độc lập theo từng lĩnh vực nhưng chung về thương hiệu trên tinh thần hợp tác hỗ trợ nhau. Với việc được tổ chức như một doanh nghiệp, đứng đầu là hội đồng thành viên, nắm toàn bộ cổ phần và định hướng hoạt động cũng như đưa ra quyết định về hợp tác xã. Trong quá trình hoạt động, thành viên hội đồng quản trị phải có trách nhiệm trau dồi kiến thức, nắm bắt cơ hội tốt nhất để phát triển hợp tác xã. Hoạt động truyền thông được diễn ra minh bạch và thường xuyên trong toàn bộ hợp tác xã. Các thành viên liên tục được yêu cầu nâng cao kỹ năng và kiến thức. Mặc dù, mỗi hợp tác xã có sự hoạt động độc lập phân thành các tổ hợp tác xác định chiến lược, quy tắc riêng. Song các tổ hợp tác đều mong muốn phục vụ tốt cho lợi ích thành viên, cùng nhau liên kết sản xuất, cùng nhau tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ lẫn nhau để vượt qua khó khăn và đáp ứng các nhu cầu của thành viên cũng như vì sự phát triển của hợp tác xã. Trong chuỗi giá trị, hợp tác xã đóng vai trò là trung gian đầu mối, là chìa khóa cho các hộ sản xuất nhỏ tham gia vào chuỗi giá trị và có thể kiểm soát rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Hợp tác xã đầu tư nghiên cứu công nghệ tiên tiến, lập trang web giới thiệu các sản phẩm của thành viên, các tổ hợp tác, là kênh phân phối hàng hóa cho thành viên.

Các lĩnh vực hoạt động chính :

  • Lĩnh vực thủy sản : 

Thành lập tổ hợp tác CÔNG NGHỆ THỦY SẢN SẠCH MEKONG-TPV bao gồm trang trại sản xuất cá giống, cửa hàng thủy sản cung cấp thức ăn, máy móc thiết bị thủy sản. Nghiên cứu quy trình nuôi cá, quy trình xử lý nước ứng dụng công nghệ oxy – ozone hòa tan kết hợp men vi sinh, ozne khử khuẩn không sử dụng chất khán sinh.

  • Lĩnh vực vận tải

Giấy phép hoạt động vận tải được cấp năm 2018 giúp các thành viên của tổ hợp tác vận tải Mekong kinh doanh thuận lợi, đại diện thành viên xin cấp phù hiệu xe, hỗ trợ lập hợp đồng vận chuyển, giấy vận chuyển. 

  • Lĩnh vực tín dụng nội bộ

Hoạt động tín dụng nội bộ là hoạt động có ý nghĩa lớn về mặt kinh tế và xã hội, thể hiện vai trò của HTX đối với thành viên về vốn vay. Một mặt, vốn tín dụng là khoản cho vay của HTX đối với thành viên, góp phần làm thay đổi nhận thức về tiết kiệm và tín dụng, mặt khác dù giá trị món vay là nhỏ nhưng giải quyết kịp thời cho thành viên HTX khi họ có nhu cầu vay vốn, đặc biệt là trong những trường hợp họ gặp phải những khó khăn bất thường như mất mùa, ốm đau, hoạn nạn, con cái học hành, cưới xin, hiếu hỷ… hạn chế được phần nào gánh nặng cho thành viên về vốn và việc phải bán “lúa non” hay phải mua chịu, vay nóng với lãi suất cao trong khi các thành viên rất khó tiếp cận các nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng và ngân hàng, lý do cơ bản là thành viên thường có tài sản có giá trị thấp hoặc không có tài sản thế chấp, các món vay nhỏ. Vì vậy, tín dụng nội bộ của HTX có ý nghĩa lớn với việc đáp ứng nhu cầu vốn của thành viên người lao động trong HTX hiện nay.

  • Lĩnh vực bảo hiểm

HTX Mekong liên kết với Công ty bảo hiểm BHS thực hiện các loại bảo hiểm : xe gắn máy, xe ô tô, tàu sông, sa

Về nhân sự : Bộ phận quản lý và nhân viên hợp tác xã có bằng cử nhân, có chuyên môn và kinh nghiệm trong các lĩnh vực ngân hàng, kế toán, điều hành vận tải.

Sơ đồ tổ chức