Dịch vụ pháp lý

Danh mục Phí
 • Nông nghiệp, thủy sản

Đại diện thành viên, tổ hợp tác lập hợp đồng, ký kết hợp đồng, xuất hóa đơn, thu tiền các sản phẩm nông nghiệp cho thành viên, tổ hợp tác. (Cá, lúa, nếp, đậu, rau củ, trái cây, thức ăn thủy sản)

  – Thuế GTGT = 0, phí 3%/tổng giá trị hợp đồng ( bao gồm phí chuyển tiền)
 • Máy móc thiết bị thủy sản và các sản phẩm khác.

Đại diện thành viên lập hợp đồng mua bán, xuất hóa đơn, chứng từ. (Thành viên cung cấp chứng từ mua hàng đầu vô)

 – Thuế GTGT = 10%, Phí 3% 
 •  Thành lập mới hợp tác xã (Quy trình thành lập hợp tác xã)
  • Soạn thảo điều lệ
  • Soạn thảo quy chế
  • Cung cấp hướng dẫn các văn bản pháp luật về HTX : luật, nghị định thông tư
  • Tổ chức đại hội đầu tiên 
  • Xin giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
  • Hỗ trợ đào tạo kế toán 
 • Phí thành lập 10.000.000đ
 • Phí hỗ trợ quyết toán cuối năm, lập văn kiện đại hội, báo cáo phòng tài chính cuối năm 3.000.000đ/năm
 • Thành lập mới tổ hợp tác
  • Thông báo UBND về việc thành lập tổ hợp tác.
  • Lập hợp đồng hợp tác
  • Lập danh sách thành viên tổ hợp tác
  • Báo cáo tình hình hoạt động tổ hợp tác hàng năm
 •    Chi phí thành lập 2.500.000đ,
 •    Báo cáo tình hình hoạt động hàng năm 500.000đ/năm

 

Mọi chi tiết liên hệ điện thoại – Zalo : 0913.704.999 – website mekongcoop.com.vn