Chế độ tử tuất khi tham gia bảo hiểm xã hội

Chế độ tử tuất là chế độ bảo hiểm xã hội bù đắp phần thu nhập của người lao động dùng để đảm bảo cuộc sống cho thân nhân họ; các chi phí khác phát sinh do người lao động đang tham gia quan hệ lao động; đang hưởng bảo hiểm xã hội bị chết.

Chế độ tử tuất hiện nay bao gồm những trợ cấp như sau:
 • Trợ cấp mai táng (Mai táng phí);
 • Trợ cấp tuất hàng tháng;
 • Trợ cấp tuất một lần.

1. Chế độ mai táng phí

Điều kiện hưởng chế độ mai táng phí

 • Công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đang tham gia đóng tiền bảo hiểm xã hội; đã tham gia nhưng hiện nay đang bảo lưu quá trình tham gia đóng bảo hiểm xã hội mà quá trình đóng từ đủ 1 năm trở lên (không cần liên tục);
 • Chết do bị tai nạn lao động; bệnh nghề nghiệp; chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động; bệnh nghề nghiệp;
 • Đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng đã nghỉ việc.

Mức hưởng chế độ mai táng phí = 1.490.000đ x 10 = 14.900.000đ (trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người này chết – mức lương cơ sở 2022 : 1.490.000đ/tháng)

2. Chế độ hưởng tiền tuất

A. Trợ cấp tử tuất 01 lần

Điều kiện

 • Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần;
 • Đang hưởng lương hưu;
 • Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
 • Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Mức hưởng tử tuất 01 lần

 • Người đang hưởng lương hưu = 48 x lương hưu – 0,5 x (tgian hưởng lương hưu – 2) x lương hưu
 • Trường hợp khác = (1,5 x mức bình quân tiền lương đóng BHXH x thời gian đóng BHXH trước năm 2014 ) + (2 x mức bình quân tiền lương đóng BHXH x thời gian đóng BHXH sau năm 2014 )

Ví dụ : Ông A hưởng chế độ hưu trí đã được 6 năm (72 tháng), nhưng do bệnh tật nên đã qua đời. Hiện tại gia đình đang làm chế độ tử tuất của người vợ nhưng muốn nhận tuất một lần. Mức lương hưu hàng tháng của người chồng trước khi mất là 3.000.000đ. 

 • Mức hưởng = 48 x 3.000.000đ – 0,5 x (72 tháng -2) x 3.000.000đ = 39.000.000đ

Ví dụ trường hợp còn lại : Quá trình đóng bảo hiểm của ông A cụ thể như sau: trước năm 2014 là 4 năm 7 tháng, sau 2014 là 3 năm 8 tháng, mức tiền lương bình quân là 3.000.000đ. (Chưa nhận lương hưu)

NLĐ đã có thời gian đóng BHXH là 8 năm 3 tháng. Trong đó có:

 • Trước 2014, số năm đóng BHXH là 4 năm 7 tháng, tức: 1,5 x 4 = 6 tháng
 • Sau 2014, số năm đóng BHXH là 3 năm 8 tháng cộng thêm 07 tháng lẻ từ trước 2014 chuyển sang, tương đương 4 năm 5 tháng, tức: 2 x 4,5 = 9 tháng 
 • Mức hưởng = (1,5 x 3.000.000 x 4) + (2 x 3.000.000 x 4,5) = 45.000.000đ

B. Trợ cấp tử tuất hàng tháng 

Điều kiện  

a) Con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai;

b) Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ;

d) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Mức hưởng tử tuất hàng tháng

 • Không người trực tiếp nuôi dưỡng = 70% x 1.490.000đ = 1.043.000đ/tháng 
 • Trường hợp khác = 50% x 1.490.000đ = 745.000đ/tháng
Thủ tục hưởng trợ cấp tuất

1. Đối với trường hợp thân nhân của người đang đóng bảo hiểm xã hội; đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội:

 • Sổ Bảo hiểm xã hội.
 • Bản sao giấy chứng tử; bản sao giấy báo tử; trích lục khai tử; bản sao quyết định tuyên bố là đã chết của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.
 • Tờ khai của thân nhân theo mẫu.
 • Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa đối với thân nhân bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên (bản chính; trường hợp người lao động đã có biên bản giám định y khoa để hưởng các chính sách khác trước đó mà đủ điều kiện hưởng thì có thể thay bằng bản sao).
 • Hoặc bản sao giấy xác nhận khuyết tật mức độ đặc biệt nặng (tương đương mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên) theo quy định.

2. Đối với thân nhân của người đang hưởng; tạm dừng hưởng lương hưu; trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng:

 • Bản sao giấy chứng tử; bản sao giấy báo tử; trích lục khai tử; bản sao quyết định tuyên bố là đã chết của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.
 • Tờ khai của thân nhân theo mẫu số 09-HSB.
 • Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa đối với thân nhân bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên (bản chính, trường hợp người lao động đã có biên bản giám định y khoa để hưởng các chính sách khác trước đó mà đủ điều kiện hưởng thì có thể thay bằng bản sao).
 • Hoặc bản sao giấy xác nhận khuyết tật mức độ đặc biệt nặng (tương đương mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên) theo quy định.

Nộp hồ sơ

 • Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội; người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng chết thì bạn nộp hồ sơ như trình bày phía trên cho cơ quan bảo hiểm xã hội.
 • Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bị chết thì bạn nộp hồ sơ như trên cho người sử dụng lao động.
 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ bạn; người sử dụng lao động nộp hồ sơ như phía trên cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ 

 • Đại lý BHXH – HTX Mekong : 18 Nguyễn Tri Phương, P.Long Thạnh, TX Tân Châu, An Giang
 • ĐT : 0913.704.999 – 0974.832.444 – 0939.885.366