Điều kiện, thời gian hưởng và mức hưởng BHXH chế độ ốm đau 2022

Điều kiện, thời gian hưởng và mức hưởng BHXH chế độ ốm đau 2022

Theo Luật Bảo hiểm xã hội, khi người lao động ốm đau phải nghỉ việc nếu đủ điều kiện quy định sẽ được hưởng trợ cấp ốm đau. Tuy nhiên, không phải quy định về chế độ hưởng của NLĐ...
read more
Chế độ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cập nhật năm 2022

Chế độ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cập nhật năm 2022

Công việc đơn giản hay phức tạp thì rủi ro tai nạn lao động cũng luôn rình rập, đe dọa cuộc sống của người lao động. Nhằm chia sẻ gánh nặng này, chế độ tai nạn lao động đang là chính...
read more
Chế độ thai sản đối với người tham gia BHXH năm 2022

Chế độ thai sản đối với người tham gia BHXH năm 2022

read more
Chế độ tử tuất khi tham gia bảo hiểm xã hội

Chế độ tử tuất khi tham gia bảo hiểm xã hội

Chế độ tử tuất là chế độ bảo hiểm xã hội bù đắp phần thu nhập của người lao động dùng để đảm bảo cuộc sống cho thân nhân họ; các chi phí khác phát sinh do người lao động...
read more
Chế độ hưởng BHXH bắt buộc

Chế độ hưởng BHXH bắt buộc

1 Chế độ ốm đau Người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy...
read more
Mức hưởng bảo hiểm y tế năm 2022 theo từng nhóm đối tượng

Mức hưởng bảo hiểm y tế năm 2022 theo từng nhóm đối tượng

Người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được hưởng các quyền lợi về mức hưởng bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh. Vậy, mức hưởng BHYT mới nhất hiện nay như thế nào?  Chương IV, Nghị định 146/201...
read more
Các trường hợp được xem là khám chữa bệnh BHYT đúng tuyến theo TT 30/2020/TT-BYT

Các trường hợp được xem là khám chữa bệnh BHYT đúng tuyến theo TT 30/2020/TT-BYT

1. Người tham gia bảo hiểm y tế đến khám bệnh, chữa bệnh đúng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ bảo hiểm y tế. 2. Người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám...
read more
HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP THEO NGHỊ ĐỊNH 61/2020/NĐ-CP

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP THEO NGHỊ ĐỊNH 61/2020/NĐ-CP

Căn cứ vào Luật  Việc làm và theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Chính Phủ ban hành Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/05/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều trong N...
read more
Điều kiện và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Điều kiện và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp

I. Điều kiện hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp: 1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây: Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, h...
read more
Điều kiện và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Điều kiện và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp

I. Điều kiện hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp: 1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây: – Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao đ...
read more