BHXH tự nguyện

 1. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì?

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là hình thức bảo hiểm do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng tùy theo khả năng thu nhập của mình, công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì có thể tham gia BHXH tự nguyện.

2. Các chế độ, quyền lợi của Bảo hiểm xã hội tự nguyện

 • Được hưởng lương hưu hàng tháng hoặc nhận trợ cấp một lần
 • Trợ cấp mai táng
 • Trợ cấp tuất một lần
 • Quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT

3. Mức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện 

Mức đóng BHXH tự nguyện bằng 22% mức thu nhập do mình lựa chọn. Trong đó, mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng tối thiểu bằng mức chuẩn hộ nghèo đối với khu vực nông thôn (1.500.000 đồng/tháng), tối đa bằng 20 lần lương cơ sở (29.800.000đ/tháng).

4. Điều kiện và mức hưởng lương hưu : 

 • Điều kiện :
  • Lao động nam đóng bảo hiểm từ 20 năm trở lên, tuổi 62
  • Lao động nữ đóng bảo hiểm từ 15 năm trở lên, tuổi 60 
 • Mức lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng x Mức thu nhập bình quân
  • Mức thu nhập bình quân = Mức thu nhập lựa chọn x Mức điều chỉnh thu nhập
  • Ví dụ : Ông A Đóng bảo hiểm 25 năm với mức mức thu nhập 5.000.000đ (đóng 1.067.000đ/tháng)
   • 20 năm đầu : 45%
   • Từ năm 20 – năm 25 là 5 năm tính thêm : 5 năm x 2% = 10%

   Lương hưu : 5.000.000 x 55% = 2.750.000đ/tháng

5. Chế độ hưởng bảo hiểm 1 lần

 • Điều kiện hưởng:
  • Người đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH mà không tiếp tục tham gia BHXH.
  • Người ra nước ngoài định cư.
  • Người mắc bệnh hiểm nghèo nguy hiểm tính mạng.
  • Mức hưởng BHXH : Số năm đóng x mức thu nhập bình quân x 2
 • Ví dụ 13: Bà H có 10 năm đóng bảo hiểm xã hội với mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội là 4.500.000 đồng/tháng. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của bà H được tính như sau:
  • 10 năm x 4.500.000 đồng/tháng x 2 = 90.000.000 đồng

 SỐ TIỀN THÂN NHÂN TRỢ CẤP MAI TÁNG VÀ TUẤT

Tra cứu chi tiết mức hưởng tử tuất tại đây

 • Trợ cấp mai táng:  Bằng 10 lần mức lương cơ sở dành cho người có thời gian đóng từ đủ 60 tháng trở lên hoặc đang hưởng lương hưu.
  • Tiền lãnh = 1.700.000đ x 10 tháng  = 17.000.000đ
 • Trợ cấp tuất 01 lần      
  • Chết trong 2 tháng đầu lãnh lương hưu = 48 tháng x mức lương hưu
   • Ví dụ : Ông P hưởng lương hưu được 02 tháng với mức lương hưu đang hưởng trước khi chết là 5.000.000 đồng/tháng. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của ông P được tính như sau: 48 tháng  x 5.000.000 đồng/tháng = 240.000.000đ
  • Chết những năm sau đó thì cứ 01 tháng lương hưu thì giảm đi 0,5 tháng lương hưu
   • Ví dụ : Ông P hưởng lương hưu được 16 tháng với mức lương hưu đang hưởng trước khi chết là 5.000.000 đồng/tháng. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của ông P được tính như sau: [48 tháng – (16 tháng – 2 tháng) x 0,5] x 5.000.000 đồng/tháng = 205.000.000đ
  • Chết trong thời gian hưởng lương hưu trên 48 tháng thì tối đa 03 tháng mức lương hưu
   • Ví dụ Ông P hưởng lương hưu được 60 tháng với mức lương hưu đang hưởng trước khi chết là 5.000.000 đồng/tháng. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của ông P được tính như sau:
   • 3 tháng x 5.000.000 đồng/tháng = 15.000.000đ
  • Người đang đóng hoặc bảo lưu : số năm x mức bình quân thu nhập x 2
   • Ví dụ Ông P đủ 60 tuổi, đóng được 10 năm  với mức thu nhập bình quân là 5.000.000 đồng. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của ông P được tính như sau:
   • 10 năm x 5.000.000 đồng x 2 = 100.000.000đ
  • Trường hợp đóng chưa đủ 12 tháng thì tiền tuất tối đa bằng 02 tháng mức thu nhập
   • Ví dụ Ông P  đóng được 10 tháng  với mức thu nhập bình quân là 5.000.000 đồng thì không mai bị chết. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của ông P được tính như sau:
   • 5.000.000 đồng x 2 = 10.000.000đ

 • Vui long liên hệ HTX Mekong – Đại lý chính thức BHXH – TX Tân Châu
 • VP 18 Nguyễn Tri Phương, P.Long Thạnh, TX Tân Châu, An Giang
 • ĐT : 0913.704.999 – 0974.832.444 – 0939.885.366