Bảo hiểm y tế hộ gia đình

THÔNG TIN CẦN BIẾT

Bảo hiểm y tế là chính sách bảo hiểm của Đảng và nhà nước, vì quyền lợi của người lao động và nhân dân, được nhà nước ủng hộ do cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện

Người tham gia

 • Những người có tên trong sổ hộ khẩu / sổ tạm trú hoặc cùng đăng ký thường trú / tạm trú tại 01 chỗ ở hợp pháp theo quy định của pháp luật
 • Người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội, trừ những người đã có thẻ BHYT thuộc nhóm tham gia khác.
 • Chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người sinh sống trong cơ sở bảo trợ mà không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT

Mức đóng hàng tháng

 • Mức lương cơ sở hiện hành (1.490.000đ/tháng) x 4,5% = 67.050đ/tháng (804.600đ/năm)
 • Nhà nước hỗ trợ mức đóng hộ gia đìnhcho các thành viên tham gia trong cùng năm tài chính
  • Người thứ 2 đóng 70% mức đóng người thứ 1 = 46.935đ/tháng (563.220đ/năm)
  • Người thứ 3 đóng 60% mức đóng người thứ 1 = 40.230đ/tháng (482.760đ/năm)
  • Người thứ 4 đóng 50% mức đóng người thứ 1 = 33.525đ/tháng (402.300đ/năm)

Người thứ 5 đóng 40% mức đóng người thứ 1 = 26.820đ/tháng (321.840đ/năm)

Phương thức đóng 

 • 03 tháng
 • 06 tháng
 • 12 tháng

Lưu ý đối với thẻ BHYT

 • Đối với người tham gia lần đầu hoặc không liên tục từ 03 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày đóng bảo hiểm
 • Xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tuỳ thân có ảnh hoặc sử dụng hình ảnh thẻ BHYT/hình ảnh QR code của thẻ trên ứng dụng VssID khi đi khám chữa bệnh
 • Sử dụng thẻ đúng mục đích, không cho người khác mượn thẻ và không sử dụng thẻ người khác khi khám chữa bệnh
 • Gia hạn thẻ tại ĐẠI LÝ THU BHXH-BHYT – HTX MEKONG (địa chỉ : 18 Nguyễn Tri Phương, P.Long Thạnh, TX Tân Châu, An Giang) để thẻ BHYT có giá trị sử dụng liên tục và không bị gián đoạn trước khi thẻ BHYT hết hạn sử dụng

Chính sách hỗ trợ nhà nước 

 • Hộ nghèo giảm 100% :                                0đ/năm
 • Cận nghèo giảm 70% :                      241.380đ/năm
 • Học sinh, sinh viên giảm 30% :         563.220đ/năm