Bảo hiểm xã hội

Văn Phòng : 18 Nguyễn Tri Phương, P.Long Thạnh, TX Tân Châu, An Giang

Tài khoản thanh toán : 0974832444 ngân hàng OCB – Trần Thị Mỹ Ngọc


Để tạo điều kiện thuận lợi cho cộng tác viên/khách hàng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, HTX Mekong 1 trong những đơn vị đầu tiên thực hiện nhiệm vụ làm ĐẠI LÝ THU BHXH-BHYT dành cho tất cả cộng tác viên/ khách hàng có địa chỉ cư trú tại thị xã Tân Châu – An Giang.

 • Đăng ký mới BHXH tự nguyện – BHYT hộ gia đình
 • Gia hạn đổi, cấp thẻ BHYT, 
 • Lập tờ khai tham gia và cấp sổ BHXH tự nguyện
 • Thu tiền BHXH tự nguyện – BHYT hộ gia đình
 • Ký hợp đồng cộng tác viên và đăng ký đào tạo tập huấn cho cộng tác viên  (chi tiết tại đây)

BẢO HIỂM Y TẾ HỘ GIA ĐÌNH

Mức đóng hàng năm

Người thứ Tỉ lệ đóng Thành Tiền
1 100% 804.600 đồng/năm 
2 70% 563.220 đồng/năm 
3 60% 482.760 đồng/năm 
4 50% 402.300 đồng/năm 
≥ 5 40% 321.840 đồng/năm 

Thông tin chi tiết tại đây


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

 • Người tham gia : công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên hoạt động kinh doanh, sản xuất hộ gia đình
 • Mức đóng hàng tháng :
  • Người đóng 22% thu nhập hàng tháng
  • Nhà nước hỗ trợ 30% người thuộc hộ nghèo; 25% người thuộc hộ cận nghèo; 10% người tham gia khác
 • Phương thức đóng 
  • Định kỳ : hàng tháng; 03 tháng; 06 tháng; 12 tháng và nhiều năm 1 lần
  • Đóng 1 lần : cho những năm còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu

Thông tin chi tiết về quyền lợi và mức hưởng tại đây