Lược sử thánh đường Jamiul Azhar – Châu Phong

Lược sử thánh đường Jamiul Azhar – Châu Phong

Lợi dụng thời thế triều đình Cao Miên suy yếu, những người Chăm tị nạn tại đây, có một số vốn xuất thân từ hoàng tộc và binh tướng tinh nhuệ của Champa,thấy được tình thế thuận lợi, họ đã...
read more