Thứ Sáu, 2 Tháng Mười Hai 2022

VB mới
  • Quy định mới về giá đất - Nghị định số 49/2022/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, quy định những trường hợp giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng. Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết...
  • UBND cấp xã sẽ dừng chứng thực hợp đồng, giao dịch - Quá trình xây dựng Luật Công chứng (sửa đổi), Bộ Tư pháp đề nghị sửa đổi theo hướng phòng tư pháp huyện, UBND cấp xã không chứng thực hợp đồng, giao dịch nữa mà chuyển giao về cho tổ chức hành nghề công chứng. Bộ Tư pháp vừa công bố...

Môi trường - thuỷ sản

[ View All ]

Ứng dụng khoa học công nghệ phát triển bền vững...

Nguồn : Tạp chí thuỷ sản (Ngọc Thúy – FICen) Ngày 15/7/2022, Tổng cục Thủy sản đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu và Hội N...

Bất động sản

[ View All ]

Quy định mới về giá đất

Nghị định số 49/2022/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, quy định những trường hợp giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng. Nghị định này sửa đổi, bổ sun...

UBND cấp xã sẽ dừng chứng thực hợp đồng, giao...

Quá trình xây dựng Luật Công chứng (sửa đổi), Bộ Tư pháp đề nghị sửa đổi theo hướng phòng tư pháp huyện, UBND cấp xã không chứng thực hợp đồng, giao dịch nữa mà chuy...