Phí cấp phù hiệu xe

Cấp phù hiệu cho xe khách hợp đồng, xe tải là thủ tục khá phức tạp, cần đáp ứng những điều kiện nhất định theo đúng quy trình và đầu mục hồ sơ xin phù hiệu cũng tương đối nhiều. Thành viên đang cần xin cấp Phù hiệu vận tải, phù hiệu xe khách. HTX Mekong tư vấn thủ tục xin cấp phù hiệu xe tải và xe hợp đồng để thành viên có phù hiệu nhanh chóng, đáp ứng các quy định của Nhà nước khi xe tham gia giao thông.

Các giấy tờ sau:

Hồ sơ chủ xe

  • Đơn xin gia nhập thành viên HTX Mekong Tải về
  • Hợp đồng cung ứng dịch vụ Tải về

Hồ sơ xe

Phù hiệu xe tải; Phù hiệu xe Công-ten-nơ;
  • Giấy chứng nhận đăng ký ô tô (2 bản sao có chứng thực)
  • Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (02 bản sao có chứng thực)
  • Hợp đồng và biên bản bàn giao lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (02 bản sao có chứng thực)

Thời gian nhận phù hiệu

  • Xe có biển số trong tỉnh An Giang : 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
  • Xe có biể số ngoài tỉnh : 7 ngày

Phí quản lý

Loại xe 1 năm 2 năm 3 năm 4 năm 5 năm
Xe khách 07 chổ 1.000.000đ   1.900.000đ   2.800.000đ  3.700.000đ  4.600.000đ
Xe khách 16 chổ 1.200.000đ   2.300.000đ   3.400.000đ  4.500.000đ  5.600.000đ
Xe khách 29 chổ 1.500.000đ   2.900.000đ   4.300.000đ  5.700.000đ  7.100.000đ
Xe tải dưới 3,5 tấn 800.000đ  1.44.000đ 2.160.000đ 2.880.000đ 3.600.000đ
Xe tải trên 3,5 tấn 1.000.000đ   1.900.000đ   2.800.000đ  3.700.000đ  4.600.000đ