Giao thông đường bộ

 • Luật
  • Luật giao thông đường bộ 2008- 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008 – tải về .pdf
 • Nghị định
  • Nghị định 95/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 Quy định niên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở hàng và ô tô chở người  – tải về .pdf
  • Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 Quy định xử phạt hành chính trong lãnh vực giao thông đường bộ và đường sắt  – tải về .pdf
  • Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 Quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô – tải về .pdf
 • Thông tư
  • Thông tư 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/05/2020 Quy định về tổ chức hoạt động vận tải bằng ôtô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ – tải về .pdf – .tải về .doc
  • Thông tư 35/2013/TT-BGTVT ngày 21/10/2013 Quy định về xếp hàng hóa trên ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ – tải về .pdf