Tiết kiệm nhóm – Hụi

Tiết kiệm nhóm hay hụi là một hình thức tín dụng dân gian phổ biến ở nước ta mang lại lợi ích thiết thực cho các thành viên tham gia thông qua việc tập hợp tiền nhàn rỗi không sử dụng của nhiều thành viên cho một thành viên có nhu cầu sử dụng. Các thành viên HTX Mekong tham gia hoàn toàn mang tính “tín chấp” tin tưởng và tương trợ lẫn nhau giữa các thành viên, không có tài sản thế chấp, đảm bảo.

Cơ sở pháp lý :

 • Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Thủ tướng chính phủ ban hành.
 • Lập sổ hụi, danh sách thành viên ký tên và có chứng thực của công chứng.
 • Góp hụi và lãnh hụi có biên lai và được lưu vào sổ hụi

Điều kiện tham gia

 • Thành viên HTX Mekong theo quy định của Luật HTX và theo điều lệ HTX Mekong
 • Có sự đồng ý của chủ hụi và tất cả các thành viên.
 • Góp đầy đủ các phần họ theo thỏa thuận tính đến thời điểm tham gia.

Loại hình

HÌNH THỨC HỤI
 • Số tiền góp mỗi kỳ
5.000.000đ 3.000.000đ 1.000.000đ
 • Ngày góp hụi
01 hàng tháng 01 hàng tháng 01 hàng tháng
 • Ngày lãnh hụi
03 hàng tháng 03 hàng tháng 03 hàng tháng
 • Số thành viên tham gia
12 thành viên 18 thành viên 24 thành viên
 • Phí dịch vụ
2.500.000đ/kỳ 1.000.000đ/kỳ 500.000đ/kỳ

Đến kỳ mở hụi các thành viên đến văn phòng HTX Mekong số 18 Nguyễn Tri Phương, P.Long Thạnh, TX Tân Châu, An Giang góp hoặc nhận tiền.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ :

 • Tổng đài : 02963.530093
 • Hồng Nhung : 0939.885.366
 • Thúy Hằng : 0982.565.118 – 0939.656.344