Tiền gửi có kỳ hạn – bảo lãnh vay vốn

Theo Thông tư 83/2015/TT-BTC ngày 28/05/2015 Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối hợp tác xã. HTX dịch vụ nông nghiệp thủy sản Mekong được phép huy động vốn nhàn rỗi của thành viên để phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh và hoạt động  tín dụng nội bộ. Các hình thức tiền gửi sau :

 • Tiết kiệm có kỳ hạn 
  • Thành viên gửi tối đa 100.000.000đ/sổ tiền gửi
  • Được cầm cố sổ tiền gửi để vay lại.
  • Khi đến hạn, nếu thành viên gửi tiền không đến lãnh hoặc không có yêu cầu gì khác, HTX Mekong sẽ tự động nhập lãi vào vốn gốc và kéo dài thêm kỳ hạn mới.
  • Được chuyển quyền sở hữu khi sổ tiền gửi chưa đến hạn thanh toán để bảo toàn lãi
  • Thành viên được báo cáo hàng quý về tình hình hoạt động của HTX
Kỳ hạn Lãi suất hàng tháng Lãi suất cuối kỳ
không kỳ hạn 0,20%/năm  
03 tháng 5,00%/năm 5,50%/năm
06 tháng 6,20%/năm 6,50%/năm
09 tháng 6,50%/năm 6,80%/năm
12 tháng 8,30%/năm 8,50%/năm
18 tháng 8,50%/năm 8,80%/năm
24 tháng 9,00%/năm 9,20%/năm
 • Thành viên bảo lãnh cho thành viên khác vay vốn:
  • Phương thức :
   • Thành viên có vốn nhàn rỗi bảo lãnh bằng tiền mặt cho thành viên khác trong HTX vay vốn sản xuất kinh doanh.
   • Thành viên bảo lãnh quyết định món vay 
   • HTX Mekong làm thủ tục, lập hồ sơ vay vốn : hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, đăng ký giao dịch đảm bảo, giữ tài sản đảm bảo cho thành viên bảo lãnh.
   • HTX Mekong quản lý khoản vay, thu lãi, gốc và xử lý nợ cho thành viên bảo lãnh.
  • Lãi suất  : do thành viên bảo lãnh và thành viên vay vốn thỏa thuận nhưng không quá 20%/năm
  • Phí HTX Mekong quản lý khoản vay: 3,6%/năm.