Lãi suất tiền vay/gửi


 • Xin vui lòng liên hệ – tổng đài : 02963.530093 – Zalo : 0913.704.999 (HTX Mekong)
 • VPĐD Tân Châu: 18 Nguyễn Tri Phương, P.Long Thạnh, TX Tân Châu, An Giang
 • P.Giám đốc phụ trách : 0918.834.773 Nguyễn Thành Lưu
 • Kế toán trưởng  : 09139.885.366 Hồng Nhung
 • Cán bộ tín dụng 
  • Nguyễn Thanh Vũ : 0913.300.443
  • Dương Thúy Hằng : 0982.565.118

TIÊN GỬI THÀNH VIÊN

Theo Thông tư 83/2015/TT-BTC ngày 28/05/2015 Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối hợp tác xã. HTX dịch vụ nông nghiệp thủy sản Mekong được phép huy động vốn nhàn rỗi của thành viên để phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh và hoạt động  tín dụng nội bộ. Các hình thức tiền gửi và góp vốn sau :


 • Được cầm cố sổ tiền gửi để vay lại.
 • Khi đến hạn, nếu thành viên gửi tiền không đến lãnh hoặc không có yêu cầu gì khác, HTX Mekong sẽ tự động nhập lãi vào vốn gốc và kéo dài thêm kỳ hạn mới.
 • Được chuyển quyền sở hữu khi sổ tiền gửi chưa đến hạn thanh toán để bảo toàn lãi
 • Thành viên được báo cáo hàng quý về tình hình hoạt động của HTX
 • Thành viên gửi tiền theo hình thức lãnh lãi hàng tháng không được rút trước hạn
 • Thành viên gửi tiền theo hình thức lãnh lãi cuối kỳ khi rút trước hạn lãnh lãi suất không kỳ hạn
Kỳ hạn Lãi suất hàng tháng Lãi suất cuối kỳ
không kỳ hạn 0,10%/năm 
03 tháng 4,48%/năm 4,50%/năm
trên 03 tháng – 06 tháng 4,75%/năm 4,80%/năm
Trên 06 tháng – 09 tháng 5,30%/năm 5,40%/năm
Trên 09 tháng – 12 tháng 7,53%/năm 7,80%/năm
13 tháng 7,90%/năm 8,00%/năm
18 tháng 7,93%/năm 8,40%/năm
24 tháng 7,96%/năm 8,60%/năm

Thông báo có hiệu lực từ ngày 01/09/2020

 • Thành viên gửi theo hình thức lãi hàng tháng không được rút trước hạn
 • Thành viên gửi theo hình thức cuối kỳ khi rút trước hạn được hưởng lãi suất không kỳ hạn

LÃI SUẤT VAY VỐN VÀ PHÍ DỊCH VỤ BẢO LÃNH

01. LÃI SUẤT CHO VAY ÁP DỤNG TÍN DỤNG NỘI BỘ

Thời hạn vay Trã lãi hàng tháng Góp hàng tháng
Ngắn hạn dưới 12 tháng 1,10%/tháng (13,20%/năm) 0,85%/tháng (10,20%/năm)
Trung hạn từ 12 – 24 tháng 1,15%/tháng (13,80%/năm) 0,80%/tháng (09,60%/năm)
Trung hạn 24 – 36 tháng 1,20%/tháng (14,40%/năm) 0,75%/tháng (09,00%/năm)

02. THÀNH VIÊN BẢO LÃNH CHO THÀNH VIÊN KHÁC VAY VỐN BẰNG TIỀN MẶT

 • Phương thức :
  • Thành viên có vốn nhàn rỗi bảo lãnh bằng tiền mặt cho thành viên khác trong HTX vay vốn sản xuất kinh doanh.
  • Thành viên bảo lãnh quyết định món vay 
  • HTX Mekong làm thủ tục, lập hồ sơ vay vốn : hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, đăng ký giao dịch đảm bảo, giữ tài sản đảm bảo cho thành viên bảo lãnh.
  • HTX Mekong quản lý khoản vay, thu lãi, gốc và xử lý nợ cho thành viên bảo lãnh.
 • Lãi suất  : do thành viên bảo lãnh và thành viên vay vốn thỏa thuận nhưng không quá 20%/năm
  • Phí HTX Mekong quản lý khoản vay: 3,6%/năm.

Thông báo có hiệu lực từ ngày 01/09/2020