Liên hệ vay vốn


 • Xin vui lòng liên hệ 02963.530093
 • VPĐD Tân Châu: 18 Nguyễn Tri Phương, P.Long Thạnh, TX Tân Châu, An Giang
 • P.Giám đốc phụ trách : 0918.834.773 Nguyễn Thành Lưu
 • Cán bộ phụ trách 0913.300.443 (Vũ) – 0982.565.118 (Hằng) 
 • Zalo : 0913.704.999 (Vinh)

 • Nhu cầu cho vay vốn : 
  • Đầu tư phát triển nông nghiệp
  • Tiêu dùng, sữa chữa nhà
  • Hỗ trợ vốn kinh doanh buốn bán nhỏ 
 • Tính năng
  • Mức cho vay tối đa: 80% nhu cầu vốn
  • Thời hạn cho vay tối đa: 36 tháng;
  • Phương thức trả nợ: Lãi trã hàng tháng, gốc định kỳ (3,6,12 tháng)
 • Điều kiện và thủ tục
  •  Thành viên HTX Mekong
  •  Có mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp;
  •  Hồ sơ pháp lý : CMND; hộ khẩu
  •  Có tài sản đảm bảo : Đất nông nghiệp, đất thổ cư.

THÔNG BÁO LÃI SUẤT VAY

Thời hạn vay Lãi suất thông thường/tháng
Hàng tháng Hàng quý Trả góp
 • Ngắn hạn dưới 12 tháng
1,20% 1,30% 0,85%
 • Trung hạn trên 12 đến 24 tháng
1,25% 1,35% 0,80%
 • Trung hạn trên 24 đến 36 tháng
1,30% 1,40% 0,75%