Hợp tác nuôi cá chạch lấu

Hợp tác xây dựng trang trại với hệ thống xử lý nước cung cấp oxy hòa tan nuôi theo quy trình sinh học hạn chế tối đa sử dụng thuốc.

Để kết hợp thế mạnh của các bên, nâng cao hiệu quả các hộ chăn nuôi có thể hợp tác với Mekong co.op. Theo đó, các hộ chăn nuôi đầu tư chi phí xây dựng trại, Mekong co.op cung cấp đầu vào, vận hành quản lý các khâu sản xuất chính, thu nhận đầu ra. Thành viên chịu trách nhiệm quản lý cơ sở hạ tầng, xử lý xả thải và quan hệ chính quyền. Hợp tác nuôi thủy sản với Mekong co.op thành viên sẽ được hỗ trợ bao tiêu đầu ra, cung ứng đầu vào và kỹ thuật, đảm bảo thu nhập ổn định và an toàn.

Lợi ích hợp tác với Mekong co.op:

 • Con giống tốt, năng suất chăn nuôi cao, chất lượng thịt tốt
 • Thức ăn chăn nuôi đảm bảo chất lượng, không tồn dư kháng sinh, không chất kích thích tăng trọng
 • Quy trình phòng bệnh, tiêm phòng nghiêm ngặt
 • Ứng dụng công nghệ nuôi tiên tiến, tiết kiệm nhân công, đảm bảo an toàn sinh học
 • Lợi nhuận bền vững
 • Mekong co.op đang sở hữu công nghệ xử lý nước và cung cấp oxy hiệu quả và giá thành canh tranh
 • Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình nuôi 

Mekong co.op – giống tốt, thức ăn tốt, thuốc tốt, quy trình chăn nuôi tốt, bao tiêu sản phẩm đầu ra

Mô hình nuôi cá trên bể trong nhà màng với hệ thống xử lý nước tuần hoàn và công nghệ oxy hòa tan

 • Bể nuôi cá 8m x 8m trong nhà màng
 • Hệ thống xử lý nước
 • Hệ thống bơm cấp nước
 • Bể nuôi cá thịt loại chuẩn bị xuất
 • Hệ thống cung cấp oxy hòa tan tháp trộn oxy 1m
 • Tháp trộn oxy hòa tan 3m cung cấp cho bể thịt lớn
 • Bể tròn nuôi cá giống
 • Mô hình nuôi cá trên hầm với hệ thống oxy hòa tan
 • Hầm thiết kế các vèo 3 x 4 m chứa khoàng 1.000 - 2.000 con
 • Vèo 3 x 4 m với hệ thống đường ống cung cấp oxy
 • Thông tin về hợp tác chăn nuôi liên hệ:
 • Trần Phú Vinh – Giám đốc HTX Mekong . Email: htxmekong@gmail.com; Điện thoại: 0913 704 999