Chạch lấu giống

Cá chạch lấu (chạch chấu) giống được nuôi trong các bể nổi với quy trình xử lý nước tuần hoàn, kiểm soát môi trường, xử lý oxy nguyên chất trong quá trình ương giống. Công nghệ sản xuất giống tại Mekong co.op theo xu hướng Sinh thái tự nhiên, ứng dụng kỹ nghệ sinh học tân tiến nhất, con giống tăng trưởng nhanh và tỷ lệ sống – sức đề kháng cao.Cá giống chuyển thức ăn hoàn toàn trước khi đưa vào nuôi thương phẩm, chất lượng cá tốt, kháng thể mạnh, đồng cỡ, sạch bệnh. Tăng trọng lượng nhanh. 

Hướng dẫn kỹ thuật nuôi, thức ăn và chăm sóc cá trong suốt quá trình nu