Thủy sản

TRUNG TÂM THỦY SẢN VÀ CÔNG NGHỆ NUÔI TRỒNG SẠCH TPV

(The TPV Fisheries and Aquaculture Clean Technology) 


  • HỖ TRỢ TƯ VẤN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP OXY VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ, TƯ VẤN GIẢI PHÁP OXY TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
  • Luôn được tin cậy nhất về chuỗi giá trị, cung cấp các sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn hoàn toàn không sử dụng thuốc kháng sinh, áp dụng công nghệ hiện đại nhưng vẫn giữ phương pháp sản suất truyền thống, thân thiện môi trường.
  • Cung cấp các dịch vụ mang tính hỗ trợ cho thành viên : dịch vụ tư vấn, hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, công nghệ mới (con giống mới, kỹ thuật nuôi dưỡng, sử dụng máy móc thiết bị hiện đại, hệ thống nuôi cá…)

Xin vui lòng liên hệ trực tiếp : 

  • Giám đốc : Trần Phú Vinh : 0913.704.999
  • Thạc sĩ. TRƯƠNG DUY THỨC  : 0989.071618 
  • Kỹ sư. TRẦN THANH PHONG  : 0987.744.475