Dịch vụ pháp lý

 • Xin vui lòng liên hệ – Tổng đài 02963.530093
 • Điện thoại : 0913.704.999 (Phú Vinh)
 • Văn phòng đại diện Tân Châu: 18 Nguyễn Tri Phương, P.Long Thạnh, TX Tân Châu, An Giang 

 

STT Danh mục Chi phí
1

Lập hợp đồng và xuất hóa đơn về sản phẩm nông nghiệp, dịch vụ vận tải 

 • Nông sản : xoài, lúa, nếp
 • Thuỷ sản : cá tôm
 • Thiết bị máy móc nông nghiệp
0,7%/tổng giá trị hợp đồng 
2

Vận tải hành khách, hàng hóa

 • 5,0%/hợp đồng – nguồn hàng HTX 
 • 2,0%/hợp đồng – nguồn hàng thành viên
3

Giữ hộ tài sản – bảo lảnh tín dụng

 • Thẩm định tài sản, lập hợp đồng công chứng, đăng ký giao dịch đảm bảo.
 • Lập biên bản giữ hộ tài sản.
 • 0,5%/năm/tổng giá trị tài sản theo biên bản định giá – ở nội ô TX tân Châu
 • 0,7%/năm/tổng giá trị tài sản theo biên bản định giá – ở các địa phương khác
THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ MỚI,THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐIỂM GIAO DỊCH
1

Thành lập hợp tác xã mới

20.000.000đ

2

Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, điểm giao dịch hoạt động độc lập hợp tác xã 

 • Giấy chứng nhận đăng ký
 • Có mẫu dấu riêng 

10.000.000đ 

3

Dịch vụ kế toán, đại diện pháp luật cho các tổ sản xuất, tổ hợp tác thuộc HTX Mekong các nghiệp vụ sau : 

 • Đại diện ký kết hợp đồng
 • Kế toán thu chi nguyên vật liệu, tồn kho
 • Báo cáo tài chính, báo cáo thuế
 • Thanh toán hộ, thu hộ, chi hộ

Doanh thu/năm

 • < 2 tỷ :          2.000.000đ/tháng
 • 2 tỷ <5 tỷ :    3.000.000đ/tháng
 • 5 tỷ < 10 tỷ : 4.000.000đ/tháng
 • > 10 tỷ :        5.000.000đ/tháng