Sản phẩm & dịch vụ

SẢN PHẨM CỦA TRANG TRẠI MEKONG CO.OP

Giá : 400.000đ/kg

Giá : 8.000đ/con

Giá : 300đ/con

Giá : 90.000đ/kg

 • Liên hệ : HTX Dịch vụ nông nghiệp thủy sản Mekong – Mekong co.op 
 • Địa chỉ : 84/1 Khóm Long An B, P.Long Phú, TX Tân Châu, An Giang.
 • Điện thoại : 0913.300.443 – 0902.448.333 (Thanh Vũ)
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO THÀNH VIÊN – TỔ HỢP TÁC
STT Danh mục Chi phí
1

Lập hợp đồng và xuất hóa đơn về sản phẩm nông nghiệp, dịch vụ vận tải 

 • Nông sản : xoài, lúa, nếp
 • Thuỷ sản : cá tôm
 • Vận tải : khách, hàng hoá
 • Thiết bị máy móc nông nghiệp
0,5%/tổng giá trị hợp đồng 

ĐT : 0913.300.443  (Vũ)

2

Ủy thác HTX mekong tiêu thụ sản phẩm 

 • Tìm khách hàng tiêu thụ 
 • Lập hợp đồng, xuất hóa đơn
2%/tổng giá trị hợp đồng

ĐT : 0913.300.443 (Vũ)

3

Thành lập hợp tác xã mới

20.000.000đ/ giấy phép

ĐT : 0913.704.999 (Vinh)

4

Quản lý tài chính, đại diện pháp luật cho các tổ sản xuất, tổ hợp tác thuộc HTX Mekong

 • Đại diện ký kết hợp đồng
 • Kế toán thu chi nguyên vật liệu, tồn kho
 • Báo cáo tài chính, báo cáo thuế
 • Thanh toán hộ, thu hộ, chi hộ

Doanh thu/năm

 • < 2 tỷ :          2.000.000đ/tháng
 • 2 tỷ <5 tỷ :    3.000.000đ/tháng
 • 5 tỷ < 10 tỷ : 4.000.000đ/tháng
 • > 10 tỷ :        5.000.000đ/tháng

ĐT : 0939.885.366 (Nhung)

5 SHOWROOM TRƯNG BÀI SẢN PHẨM Thỏa thuận