Lĩnh vực tín dụng

Thành viên của HTX Mekong phần lớn sản xuất nông nghiệp như trang trại nuôi cá, trồng lúa, hoa màu và kinh doanh vận tải nên rất cần nguồn vốn ổn định và với giá hợp lý để yên tâm sản xuất, kinh doanh, đầu tư máy móc thiết bị cho trang trại nuôi cá, trang trại nuôi gia xúc, gia cầm, đầu tư xây dựng kho chứa, chành xe…. Để có vốn hoạt động, nhiều hộ thành viên đã vay nóng của tư thương với lãi suất khá cao, một số hộ muốn vay tiền của Ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng khác nhưng lại không đủ điều kiện để vay hoặc thủ tục quá khó đối với nông dân. 

Từ những nhu cầu cần thiết của thành viên, HĐQT đã xây dựng phương án hoạt động tín dụng nội bộ trình Đại hội thành viên và được đại hội thống nhất thông qua và đi vào hoạt động từ đầu năm 2018. HTX Mekong cung cấp dịch vụ tín dụng nội bộ giúp thành viên có thể tiếp cận nguồn vốn với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, nhân viên kinh doanh sẽ hướng dẫn và hỗ trợ mọi thủ tục cần thiết. Qua đó HTX Mekong huy động nguồn vốn nhàn rỗi của thành viên giúp thành viên khai thác tối đa hiệu quả nguồn vốn và bổ sung nguồn vốn.

HTX Mekong đã xây dựng quy chế tín dụng, quy chế tiền gửi, đầu tư phần mềm quản lý tín dụng, xây dựng cơ sở hạ tầng, kho quỹ đủ điều kiện theo quy định pháp luật. Giám đốc điều hành và cán bộ tín dụng, kế toán ngân quỹ là những người có kinh nghiệm hơn 15 làm việc tại ngân hàng. 

Liên hệ

  • Trụ sở điều hành: 84/1 Khóm Long An B, P.Long Phú, TX Tân Châu An Giang.
  • VPĐD Tân Châu : 18 Nguyễn Tri Phương P.Long Thạnh, TX Tân Châu, An Giang
  • Văn phòng đại diện tại Tân Châu – 18 Nguyễn Tri Phương, P.Long Thạnh, TX Tân Châu, An Giang
    Văn phòng đại diện tại Tân Châu – 18 Nguyễn Tri Phương, P.Long Thạnh, TX Tân Châu, An Giang