Dịch vụ nông nghiệp


DỊCH VỤ TƯ VẤN HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO THÀNH VIÊN 


  • Lập hợp đồng tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, hợp đồng vận tải.
  • Xuất chứng từ hoá đơn cho thành viên.
  • Hỗ trợ thành lập hợp tác xã mới.
  • Hỗ trợ thành viên lập chi nhánh thuộc HTX Mekong.

 

  • Thiết kế và Cung cấp hệ thống tạo oxy nguyên chất cho các ao tôm, bể nuôi cá theo yêu cầu .
  • Cung cấp máy tạo oxy công nghiệp, tháp hoà tan oxy 

THIẾT KẾ THI CÔNG TRANG TRẠI NUÔI CÁ 


Thiết kế và giám sát thi công trang trại nuôi cá theo công nghệ hiện đại, hệ thống xử lý nước tuần hoàn. lắp đặt hệ thống lấy phân, xử lý đáy.