Lĩnh vực hoạt động

  • MEKONG COOP luôn được tin cậy nhất về chuỗi giá trị, cung cấp các sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn hoàn toàn không sử dụng thuốc kháng sinh, áp dụng công nghệ hiện đại nhưng vẫn giữ phương pháp sản suất truyền thống, thân thiện môi trường.
  • Mekong co.op cung cấp các dịch vụ mang tính hỗ trợ cho thành viên : dịch vụ tư vấn, hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, công nghệ mới (con giống mới, kỹ thuật nuôi dưỡng, sử dụng máy móc thiết bị hiện đại, hệ thống nuôi cá…),  dịch vụ nhà kho, dịch vụ bảo quản đông lạnh, hỗ trợ cung cấp các dịch vụ tài chính (vốn vay, bảo hiểm),…

 


Tín dụng nội bộ


Thủy sản & nông sản


Vận tải & du lịch