Châu Đốc Tân Lộ Kiều Lương

Châu Đốc Tân Lộ Kiều Lương

Tên gọi Châu Đốc Tân Lộ Kiều Lương bởi vì tại 4 chiếc cầu này, Trên con đường có 4 cây cầu , mỗi cầu có lót 4 tấm ván dài 6 tầm x 1,825 = 10,950 m, diện tích...
read more
Tờ dụ của vua Minh Mạng gửi ông Thoại Ngọc Hầu khuyên ông không từ chức đến 2 dấu ấn

Tờ dụ của vua Minh Mạng gửi ông Thoại Ngọc Hầu khuyên ông không từ chức đến 2 dấu ấn

 Ấn chương nhà Nguyễn ghi rõ rằng khi nào nhà vua cần nhấn mạnh việc thể hiện lòng tin tưởng đối với vị quan nào mới đóng dấu ấn này vào , còn trong tờ dụ bình thường chỉ đóng...
read more
Những khám phá mới về hai bài thơ trên tấm bình phong phía sau mộ Thoại Ngọc Hầu

Những khám phá mới về hai bài thơ trên tấm bình phong phía sau mộ Thoại Ngọc Hầu

Lăng Thoại Ngọc Hầu nằm trong quần thể cụm di tích văn hóa lịch sử núi Sam thuộc thành phố Châu Đốc tỉnh An Giang đã được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1997....
read more
Bia “Vĩnh Tế Sơn” Một bảo vật quốc  gia đang bị lãng quên

Bia “Vĩnh Tế Sơn” Một bảo vật quốc gia đang bị lãng quên

Bia “Vĩnh Tế Sơn” Một bảo vật quốc  gia đang bị lãng quên H01  Lăng Thoại Ngọc Hầu dưới chân núi Sam khi chưa trùng tu. Bia Vĩnh Tế Sơn hay còn được gọi là “Phụng đặc tứ danh Vĩnh Tế...
read more