Dự thảo Luật An ninh mạng – Luật đặc khu đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc vân Phong, Phú Quốc

Dự thảo Luật An ninh mạng – Luật đặc khu đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc vân Phong, Phú Quốc

Dự thảo Luật an ninh mạng Thuộc lĩnh vực quốc phòng và an ninh do Bộ công an chủ trì soạn thảo dự kiến thảo luận tại kỳ hợp thứ 4 khóa XIV. Luật gồm 7 chương với 47 điều, dự...
read more
Giá không thể thay thế cho phí

Giá không thể thay thế cho phí

Tuy là cùng một trường nghĩa nhưng giá và phí không thể dùng thế cho nhau được. Giá là một từ Hán Việt mà chữ Hán hiện hành là [價]. Đây là một chữ hình thanh mà nghĩa phù là...
read more
Sự khác nhau giữa hợp đồng kinh tế và hợp đồng nguyên tắc?

Sự khác nhau giữa hợp đồng kinh tế và hợp đồng nguyên tắc?

GIỐNG NHAU Pháp lý: Đều có giá trị pháp lý như nhau do đều là sự thỏa thuận giữa các bên trên cơ sở quy định của pháp luật. (Luật thương mại, Luật doanh nghiệp, Luật dân sự….) Hình thức:...
read more
Thuế suất hàng nông sản và cách lập hóa đơn

Thuế suất hàng nông sản và cách lập hóa đơn

BÁN HÀNG NÔNG SẢN THUẾ SUẤT BAO NHIÊU? LẬP HÓA ĐƠN THẾ NÀO? Hiên nay khi bán hàng nông sản, các DN trong lĩnh vực này không khỏi băn khoăn đến việc BÁN HÀNG NÔNG SẢN THUẾ SUẤT BAO NHIÊU?...
read more