Cách Trị Tảo Lam Cho Hồ Nuôi

Cách Trị Tảo Lam Cho Hồ Nuôi

Tảo lam hình thành như thế nào?       Trong ao nuôi cá, Nitơ (N) và Phospho (P) là hai yếu tố quan trọng giúp tảo phát triển. Cả hai yếu tố này đều hiện diện trong ao thông...
read more
Chất lượng nước và quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản

Chất lượng nước và quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản

Nuôi trồng thủy sản có thể được định nghĩa là sự sản xuất cá, cua, ốc, các dạng thực vật với mật độ cao trong một môi trường có kiểm soát. Mật độ nuôi thả trong nuôi trồng thủy sản...
read more
Ozone và những ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản

Ozone và những ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản

Ozone (O3) là chất có khả năng oxy hóa cực mạnh, hơn Clo nhiều lần, nhưng lại không bền vững nên chỉ có thể sản xuất và dùng ngay tại chỗ. Ozone là chất tinh khiết được tạo ra bởi...
read more
NGHIÊN CỨU VỀ OXY HÒA TAN TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

NGHIÊN CỨU VỀ OXY HÒA TAN TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Sự tồn tại, sinh trưởng phát triển và sinh sôi của tất cả các loài sinh vật hiếu khí đều cần có oxy. Hàm lượng khí oxy trong không khí cao và ổn định, chiếm khoảng 21%. Do đó, các...
read more
Oxy hòa tan trong ao nuôi trồng thủy sản

Oxy hòa tan trong ao nuôi trồng thủy sản

Ảnh hưởng tới năng suất nuôi trồng thủy sản không chỉ có thức ăn mà còn có điều kiện sống của môi trường, trước hết là hàm lượng Oxy hòa tan trong nước. Trước hết oxy được các loại động...
read more
Hướng dẫn tổ chức đại hội thành viên

Hướng dẫn tổ chức đại hội thành viên

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ (Đại hội nhiệm kỳ hoặc đại hội thường niên)  1. Hướng dẫn xây dựng một số nội dung trong Đại hội thành viên 1.1. Báo cáo tổng kết sản xuất,...
read more
Phương pháp chia lãi cho thành viên Hợp tác xã 

Phương pháp chia lãi cho thành viên Hợp tác xã 

 Luật Hợp tác xã năm 2012 về phân phối lãi: Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ nộp thuế, lãi của HTX được phân phối như sau: Trả bù các khoản lỗ của năm trước (nếu có) theo quy định của pháp...
read more
Về bản chất hợp tác xã so với công ty cổ phần có gì khác nhau

Về bản chất hợp tác xã so với công ty cổ phần có gì khác nhau

Luật Hợp tác xã (sửa đổi) số 23/2012/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2012 tại kỳ họp thứ 4 Khóa XIII, được Chủ tịch nước ký Lệnh về việc Công bố Luật Hợp tác...
read more
Kỹ thuật nuôi cá mú cọp trong hồ đá chắn và lồng bè

Kỹ thuật nuôi cá mú cọp trong hồ đá chắn và lồng bè

Mô hình nuôi cá mú cọp bằng thức ăn công nghiệp với quy mô đầu tư 81 m3 được triển khai cho 3 hộ nuôi (1 hộ hồ chắn ven biển và 2 hộ nuôi lồng bè) mang lại kết...
read more
Cá chạch chữa yếu sinh lý cực tốt

Cá chạch chữa yếu sinh lý cực tốt

Loại thực phẩm này tuy không phải là sơn hào hải vị, nhưng lại có giá trị dinh dưỡng cao, bởi vậy mà còn được gọi là “nhân sâm nước”. Đó chính là cá chạch. Cá chạch là loại cá...
read more