Cách Trị Tảo Lam Cho Hồ Nuôi

Cách Trị Tảo Lam Cho Hồ Nuôi

Tảo lam hình thành như thế nào?       Trong ao nuôi cá, Nitơ (N) và Phospho (P) là hai yếu tố quan trọng giúp tảo phát triển. Cả hai yếu tố này đều hiện diện trong ao thông...
read more
Chất lượng nước và quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản

Chất lượng nước và quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản

Nuôi trồng thủy sản có thể được định nghĩa là sự sản xuất cá, cua, ốc, các dạng thực vật với mật độ cao trong một môi trường có kiểm soát. Mật độ nuôi thả trong nuôi trồng thủy sản...
read more
Ozone và những ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản

Ozone và những ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản

Ozone (O3) là chất có khả năng oxy hóa cực mạnh, hơn Clo nhiều lần, nhưng lại không bền vững nên chỉ có thể sản xuất và dùng ngay tại chỗ. Ozone là chất tinh khiết được tạo ra bởi...
read more
NGHIÊN CỨU VỀ OXY HÒA TAN TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

NGHIÊN CỨU VỀ OXY HÒA TAN TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Sự tồn tại, sinh trưởng phát triển và sinh sôi của tất cả các loài sinh vật hiếu khí đều cần có oxy. Hàm lượng khí oxy trong không khí cao và ổn định, chiếm khoảng 21%. Do đó, các...
read more
Oxy hòa tan trong ao nuôi trồng thủy sản

Oxy hòa tan trong ao nuôi trồng thủy sản

Ảnh hưởng tới năng suất nuôi trồng thủy sản không chỉ có thức ăn mà còn có điều kiện sống của môi trường, trước hết là hàm lượng Oxy hòa tan trong nước. Trước hết oxy được các loại động...
read more
Hướng dẫn tổ chức đại hội thành viên

Hướng dẫn tổ chức đại hội thành viên

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ (Đại hội nhiệm kỳ hoặc đại hội thường niên)  1. Hướng dẫn xây dựng một số nội dung trong Đại hội thành viên 1.1. Báo cáo tổng kết sản xuất,...
read more
Giá không thể thay thế cho phí

Giá không thể thay thế cho phí

Tuy là cùng một trường nghĩa nhưng giá và phí không thể dùng thế cho nhau được. Giá là một từ Hán Việt mà chữ Hán hiện hành là [價]. Đây là một chữ hình thanh mà nghĩa phù là...
read more
Sự khác nhau giữa hợp đồng kinh tế và hợp đồng nguyên tắc?

Sự khác nhau giữa hợp đồng kinh tế và hợp đồng nguyên tắc?

GIỐNG NHAU Pháp lý: Đều có giá trị pháp lý như nhau do đều là sự thỏa thuận giữa các bên trên cơ sở quy định của pháp luật. (Luật thương mại, Luật doanh nghiệp, Luật dân sự….) Hình thức:...
read more
Thuế suất hàng nông sản và cách lập hóa đơn

Thuế suất hàng nông sản và cách lập hóa đơn

BÁN HÀNG NÔNG SẢN THUẾ SUẤT BAO NHIÊU? LẬP HÓA ĐƠN THẾ NÀO? Hiên nay khi bán hàng nông sản, các DN trong lĩnh vực này không khỏi băn khoăn đến việc BÁN HÀNG NÔNG SẢN THUẾ SUẤT BAO NHIÊU?...
read more
Phương pháp chia lãi cho thành viên Hợp tác xã 

Phương pháp chia lãi cho thành viên Hợp tác xã 

 Luật Hợp tác xã năm 2012 về phân phối lãi: Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ nộp thuế, lãi của HTX được phân phối như sau: Trả bù các khoản lỗ của năm trước (nếu có) theo quy định của pháp...
read more