Phòng khám Mai Khôi (nhà thờ Đồng Tiến) – nơi khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo.

Phòng khám Mai Khôi (nhà thờ Đồng Tiến) – nơi khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo.

Phòng khám từ thiện Camillô được thành lập vào năm 2006 , nơi khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người nghèo bệnh tật. Nay đổi thành Phòng khám từ thiện Mai Khôi – Đồng Tiến, nơi này đồng thời hỗ...
read more
Phòng khám bệnh từ thiện Mai Khôi – 44 Tú Xương, Phường 7, Quận 3, Sài Gòn – trị miễm phí cho các bệnh nhân bị HIV

Phòng khám bệnh từ thiện Mai Khôi – 44 Tú Xương, Phường 7, Quận 3, Sài Gòn – trị miễm phí cho các bệnh nhân bị HIV

Đến phòng khám Mai Khôi vào những ngày đầu tuần, bạn sẽ gặp những hình ảnh cảm động – những người nhiễm căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS còn khỏe mạnh đang nâng đỡ, dìu dắt những bệnh nhân yếu hơn...
read more
No Image

Ôxy hòa tan: Yếu tố cho vụ nuôi thành công

Trong nuôi trồng thủy sản, đặc biệt với đối tượng nuôi tôm thẻ chân trắng và tôm sú trong mô hình nuôi thâm canh hay bán thâm canh thì hàm lượng ôxy hòa tan trong nước là một trong những...
read more