Thông báo xử phạt thông tin lái xe trên thiết bị vận tải

Chia sẽ

Thực hiện công văn số 2211/SGTVT-QLVTPTNL ngày 01/12/2020 của Sở giao thông vận tải An Giang về việc rà soát cập nhật thông tin trên thiết bị giám sát hành trình. HTX vận tải Mekong xin thông báo đến các thành viên