Hợp tác nuôi cá chạch lấu

Chia sẽ

Hợp tác xây dựng trang trại 

Để kết hợp thế mạnh của các bên, nâng cao hiệu quả chăn nuôi, các hộ chăn nuôi có thể hợp tác với Mekong co.op. Theo đó, các hộ chăn nuôi sẽ được kết nạp thành viên Mekong co.op và đầu tư chi phí xây dựng trại, Mekong co.op cung cấp đầu vào, vận hành quản lý các khâu sản xuất chính, thu nhận đầu ra. Thành viên chịu trách nhiệm quản lý cơ sở hạ tầng, xử lý xả thải và quan hệ chính quyền. Hợp tác nuôi thủy sản với Mekong co.op thành viên sẽ được hỗ trợ bao tiêu đầu ra, cung ứng đầu vào và kỹ thuật, đảm bảo thu nhập ổn định và an toàn.

Bên cạnh được tư vấn xây dựng hệ thống chuồng trại khép kín, đảm bảo nhiệt độ và phù hợp với sinh trưởng cá chạch lấu, đối tác sẽ được Mekong co.op tư vấn các trang thiết bị trong chuồng trại như:

  • Hệ thống máy oxy
  • Hệ thống điều khiển nhiệt độ tự động
  • Thiết bị đo nước, đo oxy, độ kiềm, PH .

Mekong co.op cũng có hoạt động tín dụng nội bộ và liên kết, hợp tác với các ngân hàng lớn và uy tín để tư vấn, hỗ trợ các thành viên về vốn đầu tư, quản lý tài chính cho trại chăn nuôi.

Lợi ích hợp tác với Mekong co.op:

  • Con giống tốt, năng suất chăn nuôi cao, chất lượng thịt tốt
  • Thức ăn chăn nuôi đảm bảo chất lượng, không tồn dư kháng sinh, không chất kích thích tăng trọng
  • Quy trình phòng bệnh, tiêm phòng nghiêm ngặt
  • Công nghệ chăn nuôi tiên tiến, tiết kiệm nhân công, đảm bảo an toàn sinh học
  • Lợi nhuận bền vững

Mekong co.op – giống tốt, thức ăn tốt, thuốc tốt, quy trình chăn nuôi tốt, bao tiêu sản phẩm đầu ra

Thông tin về hợp tác chăn nuôi mời liên hệ:

Trần Phú Vinh – Giám đốc Mekong co.op. Email: htxmekong@gmail.com hoặc mekongcoop@gmail.com; Điện thoại: 0913 704 999