Dự thảo Luật An ninh mạng – Luật đặc khu đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc vân Phong, Phú Quốc

Chia sẽ

Kết quả hình ảnh cho luật an ninh mạng

  • Dự thảo Luật an ninh mạng

Thuộc lĩnh vực quốc phòng và an ninh do Bộ công an chủ trì soạn thảo dự kiến thảo luận tại kỳ hợp thứ 4 khóa XIV. Luật gồm 7 chương với 47 điều, dự kiến ngày 12/06/2018 sẽ được biểu quyết thông qua tại kỳ hợp thứ 5 khóa XIV này. 

Nội dung dự thảo luật luật an ninh mạng tại đây

  • Dự thảo luật đặc khu đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc vân Phong, Phú Quốc

Thuộc lĩnh vực kinh tế do Bộ công công thương chủ trì soạn thảo dự kiến thảo luận tại kỳ hợp thứ 4 khóa XIV. Luật gồm 6 chương với 84 điều, dự kiến ngày 12/06/2018 sẽ được biểu quyết thông qua tại kỳ hợp thứ 5 khóa XIV này. 

Nội dung dự thảo luật đặc khu đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc vân Phong, Phú Quốc tại đây