Sự khác nhau giữa hợp đồng kinh tế và hợp đồng nguyên tắc?

Chia sẽ

GIỐNG NHAU

Pháp lý: Đều có giá trị pháp lý như nhau do đều là sự thỏa thuận giữa các bên trên cơ sở quy định của pháp luật. (Luật thương mại, Luật doanh nghiệp, Luật dân sự….)
Hình thức: Đều có các Bên tham gia (thường là 02 Bên); có quy định Quyền và Nghĩa vụ của các bên; Nội dung công việc; Căn cứ hợp đồng; Thời hạn hợp đồng; Có chữ ký, đóng dấu xác nhận của các bên
KHÁC NHAU

Về Hợp đồng nguyên tắc:

– Mục đích: Chỉ quy định những vấn đề chung nên thường được xem như là 1 hợp đồng khung hay 1 Biên bản ghi nhớ giữa các bên.
– Hình thức & tên gọi: Hợp đồng nguyên tắc còn có những tên gọi như: Thoả thuận nguyên tắc; Hợp đồng nguyên tắc bán hàng; Hợp đồng nguyên tắc đại lý ….
Thoả thuận trong HĐ: Việc ký kết HĐ nguyên tắc có tính chất định hướng, các vấn đề chi tiết khác sẽ được các bên thỏa thuận sau. Vì vậy, trên cơ sở HĐ nguyên tắc, các bên có thể tiến tới ký kết HĐ kinh tế chính thức hay chỉ cần bổ sung thêm các phụ lục HĐ của HĐ nguyên tắc.
– Tranh chấp pháp lý: Vì trong HĐ nguyên tắc, chỉ quy định các vấn đề chung nên khi xảy ra tranh chấp, rất khó để giải quyết nhất là khi các bên vi không thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của mình.
Thời gian ký kết: Thường là đầu mỗi năm kế toán, hoặc cho nhiều năm giao dịch, qua các năm nếu có sự thay đổi thì các Bên chỉ cần ký phụ lục. Hợp đồng nguyên tắc có giá trị theo thời gian nên không phụ thuộc số lượng các thương vụ/đơn hàng phát sinh trong thời gian HĐ có hiệu lực.
– Áp dụng cho: Các công ty có vị trí địa lý xa nhau trong cùng 1 vùng miền/tổ quốc; Các công ty có quan hệ giao dịch mua bán thường xuyên liên tục
Về Hợp đồng kinh tế:

Mục đích: Quy định các vấn đề cụ thể hơn, chi tiết theo từng thương vụ/đơn hàng nhằm hướng các Bên thực hiện ngay
Hình thức & tên gọi: Hợp đồng kinh tế khá đa dạng, thường chi tiết ngay từ tên gọi. VD: Hợp đồng cho thuê nhà, Hợp đồng mua bán hàng hoá, Hợp đồng sang nhượng cửa hàng, Hợp đồng uỷ quyền góp vốn, Hợp đồng lao động …
Thoả thuận trong HĐ: Ký kết Hợp đồng kinh tế có tính chất bắt buộc thực hiện, tính ràng buộc và quyền lợi của các bên cũng rõ ràng hơn
Tranh chấp pháp lý: Hợp đồng kinh tế quy định rõ ràng (thường là như vậy) hơn nên khi xảy ra tranh chấp sẽ dễ giải quyết hơn
Thời gian ký kết: Khi phát sinh nhu cầu mua bán thực, sắp tới giữa các bên; thời gian hợp đồng kinh tế theo đó cũng ngắn hơn; Hợp đồng kinh tế sẽ chấm dứt theo từng thương vụ/đơn hàng sau khi các Bên hoàn thành trách nhiệm và/hoặc ký Biên bản thanh lý hợp đồng.
Áp dụng cho: Các công ty ít giao dịch với nhau; Các giao dịch có giá trị lớn; Các giao dịch đặc thù cần yêu cầu chi tiết về trách nhiệm của các bên.